Κυριακή, Μαρτίου 15, 2009

Τα νέα γραφεία της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τα νέα γραφεία της εφημερίδας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ιάσωνος και Αθανασίου Διάκου 2

Κι έχουν μια θέα!!!