Τρίτη, Οκτωβρίου 16, 2007

Βράδυ στο λιμάνι
Οι εργάτες δούλευαν ακόμα και τη νύχτα εμίρη μου, για πάρτη σου!