Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 19, 2007

ΣΟΥΑΧΙΛΙ - Μάθημα 1

ΣΟΥΑΧΙΛΙ- Μάθημα 1

Αριθμητική

1= μόγια
2= μπίλι
3= τάτου
4= νναί
5= τάνο
6= σίτα
7= σάβα
8= νάνε
9= τίσα
10= κούμι
11= κούμι να μόγια
20= ισιρίνι
21= ισρίνινα μόγια