Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 19, 2007

ΣΟΥΑΧΙΛΙ - Μάθημα 5

Κυριακή = γιουμαπίλι = JUMAAPILI
Δευτέρα = γιουματάτι = JUMAATATU
Τρίτη = γιουμανννέ = JUMAANNE
Τετάρτη = γιουμαντάνο = JUMAATANO
Πέμπτη = αλχαμίσι = ALKHAMIS
Παρασκευή = ιγιουμά = IJUMAA
Σάββατο = γιουμαμός = JUMAAMOSI