Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 19, 2007

ΣΟΥΑΧΙΛΙ - Μάθημα 4

Έρχομαι = νακούγια = Nakugia
Δεν ξέρω = σιγιούρι = sijui
Δεν φεύγω = σιοντόκι = siondoki
Φεύγω = ναντόκα = naondoka
Δεν τον είδα = σικουμουόνα = sikumuona
Μαγειρεύω = ναπίκα = napika
Τρώω = νακούλα = nakoula
Πεινάω = νντζα = nnajaa
Έλα εδώ = νντζό = njoo
Πάρε = chukua
Που; Γουάπι = wapi