Σάββατο, Αυγούστου 18, 2007

Ανοργάτωτη

Άλλη φορά θα παίρνω μέτρα για τον ύπνο, εφόσον δουλεύω. Απ' τις 6 που ξάπλωσα, ζήτημα να κοιμήθηκα 4 ώρες. Τα τηλέφωνα χτυπούσαν συνέχεια. Με ξαγρύπνησαν.
Αύριο τα τηλέφωνα κλειστά. Όλα κι όλα. Χρειάζομαι ενέργεια.