Σάββατο, Αυγούστου 18, 2007

Πρέπει να φύγω πάλι!

Η ώρα πήγε 4 και 14 και πρέπει να φύγω σε λίγο για δουλειά.
Σήμερα δεν έχω το άγχος της τουαλέτας. Θα έχω κόσμο πολύ, όταν χρειαστώ την βοήθειά τους. Δηλαδή να κρατήσουνε τσίλιες μέχρι να γυρίσω και να είναι και έμπιστοι! Το κυριότερο!
Φεύγω μεσημέρι, θα γυρίσω ξημέρωμα!
Φεύγω Σάββατο, θα γυρίσω Κυριακή!